Schéma

Kontrolní panel Malá Vodní Elektrárna Krčín

INFORMACE O KAPLANOVĚ TURBÍNĚ

Kaplanova turbína je přetlaková

axiální turbína 

s velmi dobrou možností regulace. Toho se využívá především v místech, kde není možné zajistit stálý průtok, nebo spád. Kaplanovy turbíny dominují v instalacích s vysokým průtokem a malým výškovým spádem (např. dolní toky velkých řek).

Turbínu vynalezl profesor

brněnské techniky

Viktor Kaplan. Od svého předchůdce, Francisovy turbíny, se liší především menším počtem lopatek, tvarem oběžného kola a především možností regulace náklonu lopatek u oběžného i rozváděcího kola.

Řez kaplanovou turbínou a Viktor Kaplan

STROJÍRNA A SLÉVÁRNA IGNAZ STOREK

Zakladatelem společnosti

Heinrich Storek

byl majitelem strojírenských a slévárenských závodů Ignaz Storek v Brně, zabývajících se zejména odléváním a opracováváním kovů, především litiny. V 10. letech 19. století byl v závodu zaměstnán konstruktér Viktor Kaplan, autor Kaplanovy turbíny, který u firmy vedené Storkem pro svou práci získal mimořádné pracovní zázemí.

Roku 1889 zde byla vystavěna Siemensova-Martinova pec, jako třetí takové zařízení v Rakousku-Uhersku. Roku 1906 byla v továrně zřízena mechanická dílna, roku 1910 došlo k dalšímu rozšíření závodu a jeho vybavení železniční vlečkou, roku 1913 byl otevřen nový strojírenský provoz. 

Po roce 1910 byl u firmy zaměstnán konstruktér Viktor Kaplan. Storek mu ve firmě nabídl podmínky příhodné pro inovátorskou práci, Kaplan se pak firmě odvděčil udělením přednostního práva na užití jeho konstrukčních patentů.

S vypuknutím první světové války 

byla výroba v letech 1914 až 1918 přeorientována na vojenský výrobní program.

Top