Vítejte na stránce

Malá vodní elektrárna krčín

Stručné info

MVEK leží na toku Metuje v ř. km 18,168

v MVE je osazena 1 turbína Kaplan s hltností
4 m³/s

a výkon na hřídeli
100 kw

Vzdouvání je zajištěno stavidlovým jezem,

tvořeným 12 stavidly 

opírající se o svislé nosníky; součástí jezu je i jalová a štěrková propust.

Vytváříme inspirující prostor, kde zábavnou formou získáte základní informace o funkci naší vodní elektrárny a celém projektu.

Navštivte nás
Top