Skip to main content

Metuje Broumovsko

původně Medhuje

Metuje (německy Mettau) je řeka v Česku, v severovýchodních Čechách, levý přítok Labe. Je 77,2 km dlouhá. Povodí má rozlohu 607,6 km² a malou částí zasahuje i do Polska v tzv. Českém koutku v západním Kladsku. Metuje má (na rozdíl od lidové etymologie "med tu je") jméno původu praevropského: jeho základem je indoevropský kořen *medh- „prostřední" (rozuměj prostřední řeka mezi Úpou a Orlicí) - srov. lat. medius "střední" a litevské říční jméno Meduja. První doklad jména pochází z 12. stol. (1186 super Methugiam).

Pramen Metuje

Pramení v nadmořské výšce okolo 630 m v Broumovské vrchovině u Hodkovic, západně od Adršpašských skal. Na horním a středním toku vytváří hluboce zaříznutá údolí (rezervace Peklo). Z významnějších obcí leží na této řece Teplice nad Metují, Hronov, Náchod a Nové Město nad Metují. V Jaroměři ve výšce 248 m, v nejsevernějším výběžku Pardubické kotliny, ústí do Labe a v něm jsou její vody odváděny do Severního moře.

CHKO Broumovsko

Celý horní tok Metuje od pramene po Hronov protéká CHKO Broumovsko, první přítoky řeka sbírá ve skalním městě a národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály. Na středním toku tvoří hluboké údolí Metuje podstatnou část přírodní rezervace Peklo u Nového Města nad Metují. Tok Metuje je pstruhovou vodou od revíru Peklo k pramenům. V údolní nivě před samým soutokem s Labem u Josefova se nachází přírodní památka Stará Metuje, která kopíruje meandrující tok stejnojmenného ramene řeky. Mezi oběma říčními rameny se nachází nestátní ptačí park Josefovské louky.

Mlýny a elektrárny v okolí

© Petr Sonnenschein. All rights reserved. Powered by SPOJENEC.