Skip to main content

Malá vodní ELEKTRÁRNA Krčín

Malá vodní elektrárna Krčín leží na toku Metuje v 18,168 říčním kilometru

Kaplanova axiální
přetlaková turbína
hltnost: 4 m³/s
výkon na hřídeli:
100kW

Jez a vzdouvání

Vzdouvání zajišťuje jez
opírající se o svislé nosníky, jalová a štěrková propust, 12 stavidel

© Petr Sonnenschein. All rights reserved. Powered by SPOJENEC.