Skip to main content

Panská vodárna a elektrárna

Pod novoměstským zámkem na břehu řeky stávala v místě dnešní elektrárny vodou poháněná „šlejferna", tedy brusírna, kam místní řemeslníci přinášeli své nástroje a výrobky k nabroušení a k „pulérování" neboli leštění. V roce 1688 zde nechal majitel dominia hrabě Jakub z Leslie vybudovat panskou vodárnu a opodál na řece jez. Z vodárny byla pumpami poháněným vodním kolem dopravována voda z Metuje do vodárenské věže (původně válcové bašty) stojící ve výšce 32 sáhů, tj. 57 m nad hladinou řeky. Z vodárenské věže byla voda rozváděna potrubím do kašen ve městě. Kromě těchto nádrží zásobovala ještě zámek, panský pivovar a panskou zahradu. V průběhu své existence byla vodárna několikrát přestavována, ale svému původnímu účelu sloužila až do 31. prosince 1907, kdy byla zrušena.


V roce 1908 koupila zámek a další k němu náležející nemovitosti včetně vodárny rodina Bartoňů z Dobenína, rekonstrukci architektem Dušanem Jurkovičem. Noví majitelé se rozhodli přebudovat vodárnu na malou vodní elektrárnu. Ocelovou Kaplanovu turbínu dodala firma Karlínská továrna na stroje Bernard, Martínek a Česák, generátor spolu s ostatním elektrickým zařízením firma Bartelmus-Donát a spol. z Brna. Elektrárna zásobovala zámek, kanceláře, děkanský dům, byty úředníků a domek zahradníka. Od roku 1937 vyrábí elektřinu Kaplanova turbína z dílny brněnské firmy Ignác Storek, ve 30. letech 20. stol. byl modernizován i alternátor.


Vtok do zakrytého náhonu se nalézá vpravo nad jezem, přivaděč vody k turbíně má obdélníkový profil, celková délka přívodního kanálu je asi 29 m, při provozu se hloubka vody v přivaděči pohybuje okolo 1,4 m. Odpad od turbíny je veden korytem zpět do recipientu a je vyústěn do řeky. Celková délka odpadu je 33 m. Vzdouvání zajišťuje stavidlový jez, tvořeným devíti poli hradicích desek vytahovaných ručně, které jsou opřeny o svislé slupice. Do průtoku 12,6 m3/s lze provozní hladinu udržovat postupným vyhrazováním, po tomto průtoku je vodní dílo neovladatelné. Elektrárna je stále zapojena do veřejné sítě, ale k zámku už nepatří.

V současnosti ji vlastní a provozuje společnost MVE Nové Město nad Metují s.r.o.

GPS: 50° 20′ 35.159″N 16° 9′ 1.665″E

© Petr Sonnenschein. All rights reserved. Powered by SPOJENEC.